Инструмент за оценка на компетенциите на младежкия работник да станe мениджър / ментор на менторския процес- Self-E тест за самооценка за младежки работници

Целта на теста е да подпомогне компетентностите на младежките работници да станат мениджъри или ментори в наставничеството, да валидират своите компетенции и умения, получени в рамките на обучителния курс SELF-E. Тестът се състои от 25 въпроса.

Тестът за самооценка оценява следните компетенции:

  • Модул 1 “Социално менторство при процеса на самостоятелна заетост като нов неформален път на обучение”.
  • Модул 2 “Улесняване на процеса на социално наставничество при лайфстайл предприемачеството чрез използване на набор от отворени образователни ресурси (ООР)”.
  • Модул 3 “Валидиране на компетенциите „Чувство за инициативност и предприемачество”.

Ще получите два варианта за отговор: „Да“ или „Не“. След приключване на всеки въпрос се предоставя обяснение. След като завършите теста, системата ще ви предостави листа, в който ще видите резултата си (брой въпроси, на които сте отговорили правилно) и оценка (в проценти). Вижте извадката от таблицата по-долу, която показва, че тестът е завършен успешно, ако сте се получили оценка, не по-малка от 80% и поне 20 отговора са верни.

Моля, запазете резултатите от теста за допълнителна справка.

Общ брой въпроси Пълен брой точки Процент за успешно преминаване Точки за успешно пеминаване
25 25 80% 20