Εργαλείο αξιολόγησης για τις ικανότητες των εργαζόμενων στον τομέα της νεολαίας για να γίνουν συντονιστές/σύμβουλοι καθοδήγησης για το τεστ αυτοαξιολόγησης των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας

Στόχος του τεστ είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων των εργαζόμενων στον τομέα της νεολαίας, ώστε να γίνουν Συντονιστές ή Σύμβουλοι καθοδήγησης, καθώς και να ενισχύσει τις ικανότητες και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει μέσα από τα μαθήματα του έργου SELF-E. Το τεστ αποτελείται από 25 ερωτήσεις.

Το τεστ αυτοαξιολόγησης αξιολογεί τα ακόλουθα:

  • Ενότητα 1 «Η κοινωνική καθοδήγηση στη lifestyle αυτοεργοδότηση ως μία νέα μέθοδος μη τυπικής μάθησης».
  • Ενότητα 2 «Συντονίζοντας τη διαδικασία κοινωνικής καθοδήγησης στη lifestyle αυτοεργοδότηση μέσω της χρήσης ενός συνόλου ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ)».
  • Ενότητα 3 «Επικύρωση ικανοτήτων “Αίσθηση πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα».

Κάθε ερώτηση έχει δύο πιθανές απαντήσεις: «Ναι» ή «Όχι». Αφού απαντήσετε στην ερώτηση, θα σας δοθεί μια επεξήγηση. Με την ολοκλήρωση του τεστ, θα μπορείτε να δείτε τη Βαθμολογία σας (δηλαδή το σύνολο των ερωτήσεων που έχετε απαντήσει σωστά) και το Ποσοστό Επιτυχίας σας. Δείτε το παράδειγμα στον πιο κάτω πίνακα, όπου φαίνεται ότι το τεστ ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην περίπτωση που το Ποσοστό Επιτυχίας δεν είναι μικρότερο από 80% και με τουλάχιστον 20 σωστές απαντήσεις.

Παρακαλώ αποθηκεύστε τα αποτελέσματα του τεστ για περαιτέρω αναφορά.

Σύνολο ερωτήσεων Ανώτατη Βαθμολογία Ποσοστό επιτυχίας Βαθμολογία
25 25 80% 20