Įsivertinimo testas, skirtas jaunimo darbuotojo kompetencijoms vertinti, kad jaunimo darbuotojas galėtų tapti mentoriumi ar mentorystės proceso moderatoriumi.

Testo tikslas – stiprinti jaunimo darbuotojų, norinčių tapti mentorystės moderatoriumi ar mentoriumi, kompetencijas bei oficialiai patvirtinti žinias, įgūdžius ir kompetencijas, įgytas dalyvaujant SELF-E mokymo kurse. Testą sudaro 25 klausimai.

Įsivertinimo teste yra vertinama:

  • Modulis 1 “Novatoriškas neformalusis mokymasis apie socialinę mentorystę nuosavo verslo pagal gyvenimo būdą kūrimui”.
  • Modulis 2 “Socialinė mentorystė, naudojant atvirus švietimo išteklius (AŠI) apie savarankišką įsidarbinimą”.
  • Modulis 3 “Įgytų bendrųjų gebėjimų „Iniciatyva ir verslumas“ įvertinimas ir pripažinimas”.

Galėsite rinktis iš dviejų atsakymo variantų “TAIP” ir „NE“. Prie kiekvieno atsakymo į klausimą yra pateikiami paaiškinimai. Užbaigus testą jums bus pateikti įvertinimo rezultatai, kuriuose bus nurodytas teisingai atsakytų klausimų kiekis bei gautas balas. Žemiau pateikiame pavyzdį, kuriame matosi, kad testas yra laikomas sėkmingai atliktu, jei vertinimo balas yra ne mažesnis nei 80%, o teisingai atsakytų klausimų yra ne mažiau kaip 20.

Išsaugokite testo rezultatus.

Iš viso klausimų Maksimalus balų skaičius Teigiamas įvertinimas Praeinamasis balas
25 25 80% 20