Narzędzie oceny kompetencji pracowników młodzieżowych do zostania managerem/mentorem w procesie mentoringu i test samooceny.

Celem testu jest wsparcie kompetencji osób pracujących z młodzieżą na stanowisku managera lub mentora w zakresie mentoringu oraz sprawdzenia ich kompetencji i umiejętności uzyskanych w ramach szkolenia SELF-E. Test składa się z 25 pytań.

Test samooceny sprawdza:

  • Moduł 1 “Mentoring społeczny dotyczący samozatrudnienia w biznesie opartym o styl życia jako nowa ścieżka uczenia się pozaformalnego”.
  • Moduł 2 “Ułatwienie procesu mentoringu społecznego w LSE poprzez wykorzystanie zestawu otwartych zasobów edukacyjnych (OER) na temat przedsiębiorczości opartej o styl życia”.
  • Moduł 3 “Walidacja kompetencji „Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości”.

Otrzymasz dwie możliwości odpowiedzi: „Tak” lub „Nie”. Po każdym pytania udzielane jest wyjaśnienie. Po zakończeniu testu system dostarczy ci arkusz, w którym zobaczysz swój wynik (liczbę pytań, na które poprawnie odpowiedziałeś) oraz wskaźnik pozytywny odpowiedzi (w procentach). Zobacz próbkę w poniższej tabeli, która pokazuje, że test został pomyślnie zakończony, jeśli wskaźnik zaliczenia nie jest niższy niż 80% i co najmniej 20 odpowiedzi jest poprawnych.

Proszę zapisać wyniki testu w celu uzyskania dalszych informacji.

Wszystkie pytania Pełen wynik Wymagane do zaliczenia Wynik pozytywny
25 25 80% 20