Εργαλείο αξιολόγησης για την επικύρωση της δεξιότητας των νεαρών εκπαιδευόμενων «Αίσθηση Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητας»

Διαγώνισμα αυτοαξιολόγησης για τους νεαρούς εκπαιδευόμενους

Ο σκοπός του διαγωνίσματος είναι η αξιολόγηση των δεξιοτήτων των ενήλικων εκπαιδευόμενων που αναπτύχθηκαν μέσω σεμιναριακού υλικού μη τυπικής κατάρτισης για την επικύρωση της δεξιότητας «Αίσθηση επιχειρηματικότητας ως τρόπου ζωής». Αυτό το διαγώνισμα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν και μετά την κατάρτιση. Το διαγώνισμα αποτελείται από 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με ολοκληρωμένες απαντήσεις. Παρακαλώ επιλέξτε τη σωστή απάντηση/τις σωστές απαντήσεις σε κάθε ερώτηση. Με την ολοκλήρωση του διαγωνίσματος, το σύστημα θα σας δώσει την τελική βαθμολογία (ποσοστό).

Μετά την ολοκλήρωση κάθε ερώτησης, δίνεται μια επεξήγηση. Η επεξήγηση υπάρχει μόνο στην περίπτωση λανθασμένης απάντησης. Με την ολοκλήρωση του διαγωνίσματος, το σύστημα θα σας δώσει το έντυπο στο οποίο θα δείτε τη Βαθμολογία Επιτυχίας (αριθμός των ερωτήσεων που απαντήσατε σωστά) και τον Δείκτη Επιτυχίας (σε ποσοστό). Δείτε το δείγμα στον πιο κάτω πίνακα, ο οποίος δείχνει ότι το διαγώνισμα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς αν ο Δείκτης Επιτυχίας δεν είναι χαμηλότερος από 80% και τουλάχιστον 24 απαντήσεις είναι σωστές.

Παρακαλώ, φυλάξτε τα αποτελέσματα του διαγωνίσματος για περαιτέρω αναφορά.

Σύνολο Ερωτήσεων Πλήρης Βαθμολογία Δείκτης Επιτυχίας Βαθμολογία Επιτυχίας
30 30 80% 24