Narzędzie oceny do walidacji kompetencji uczących się młodych ludzi "Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości”

Test samooceny dla młodych ludzi uczących się

Celem testu jest ocena kompetencji osób uczących się, które zostały rozwinięte za pomocą nieoficjalnych materiałów szkoleniowych, w celu potwierdzenia kompetencji „Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości”. Test ten powinien być przeprowadzony przed i po szkoleniu. Test składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru. Należy wybrać prawidłową(-e) odpowiedź(-i) na każde pytanie. Po ukończeniu testu, system dostarczy Ci kompletny wynik (w procentach). Przystępując do tego testu, zapoznają się Państwo również z metodą oceny za pomocą testów.

zapoznają się Państwo również z metodą oceny za pomocą testów. Po zakończeniu każdego pytania podawane jest wyjaśnienie, które pojawia się tylko w przypadku błędnej odpowiedzi. Po zakończeniu testu system dostarczy Ci arkusz, w którym zobaczysz swój wynik (ilość pytań, na które poprawnie odpowiedziałeś) oraz ocenę zaliczenia (w procentach). Zobacz przykładową tabelę poniżej, która pokazuje, że test został ukończony pomyślnie. Wskaźnik zdawalności nie może być niższy niż 80%, (co najmniej 24 odpowiedzi powinny być poprawne).

Proszę zapisać wyniki testów do późniejszego etapu.

Pytania ogółem Pełen wynik Zaliczenie Wynik zaliczenia
30 30 80% 24