Przedsiębiorczość oparta o styl życia (LSE)
Jakie są typowe cechy dla osoby prowadzącej przedsiębiorczy styl życia?

Temat: Przedsiębiorczość oparta o styl życia (LSE)
Ćwiczenie: Jakie są typowe cechy dla osoby prowadzącej przedsiębiorczy styl życia?
Opracowane przez: Social Innovation Fund, LT

Cel: Zrozumienie, czym jest przedsiębiorczość oparta o styl życia.

Wyniki nauczania:
  • Zrozumienie możliwości stania się przedsiębiorcą prowadzącym działalność w oparciu o stylu życia.
  • Znajomość głównych różnic między przedsiębiorczością a LSE.
  • Zrozumienie korzyści płynących z LSE.
Przewidywany czas trwania: 20 minut

Opis:
To ćwiczenie pomoże Ci poznać niektóre typowe cechy przedsiębiorczości i da Ci wyobrażenie tego, czy powinieneś rozważyć znalezienie jakiejś możliwości przedsiębiorczej. Istnieje kilka typowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej opartej o styl życia, które podziela wielu przedsiębiorców. Ponadto istnieją pewne cechy przedsiębiorcze, które są niepożądane, a jeśli nie zostaną opanowane, mogą być destrukcyjne.

Zadanie: Dla każdego pytania wybierz odpowiedź, która Twoim zdaniem opisuje typowego przedsiębiorcę