Przedsiębiorczość stylu życia
Umiejętności samozatrudnionych przedsiębiorców

Temat: Przedsiębiorczość stylu życia
Ćwiczenie: Umiejętności samozatrudnionych przedsiębiorców
Opracowane przez: KNJUC, LT

Cel: Aby pogłębić zrozumienie, jakich umiejętności potrzebuje przedsiębiorca prowadzący działalność na własny rachunek i dlaczego musi on je posiadać.

Wyniki nauczania:
  • Zrozumienie, które umiejętności są ważne, aby przedsiębiorca działający na własny rachunek mógł odnieść sukces.
  • Zrozumienie znaczenia niektórych umiejętności dla odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy prowadzącego działalność na własny rachunek.
Przewidywany czas trwania: 15 minut

Opis:
Odnoszący sukcesy przedsiębiorca prowadzący działalność na własny rachunek, musi posiadać zestaw pewnych umiejętności, które pomogą mu prowadzić firmę. Ćwiczenie to uzasadnia te umiejętności i ujawnia ich znaczenie dla przedsiębiorcy prowadzącego taką działalność.

Zadanie: Dla każdego pytania wybierz odpowiedź, która Twoim zdaniem jest poprawna.