Przedsiębiorczość stylu życia
Jakich umiejętności potrzebuje samozatrudniony przedsiębiorca?

Temat: Przedsiębiorczość stylu życia
Ćwiczenie: Jakich umiejętności potrzebuje samozatrudniony przedsiębiorca?
Opracowane przez: KNJUC, LT

Cel: Zrozumienie, jakich umiejętności potrzebuje przedsiębiorca do osiągnięcia sukcesu w prowadzeniu działalności na własny rachunek.

Wyniki nauczania:
  • Zdolność wskazania głównych umiejętności, jakie powinien posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność na własny rachunek.
  • Zrozumienie, dlaczego umiejętności te są ważne dla skutecznego samozatrudnienia.
Przewidywany czas trwania: 15 minut

Opis:
To ćwiczenie pomoże ci poznać niektóre umiejętności przedsiębiorcy prowadzącego działalność na własny rachunek. Charakterystyka umiejętności pozwoli Ci zrozumieć, dlaczego takie umiejętności są ważne dla odnoszących sukcesy przedsiębiorców.

Zadanie: Dla każdego pytania wybierz odpowiedź, która Twoim zdaniem jest poprawna.