Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość oparta o styl życia
Jakie są podopieństwa między przedsiębiorczością a przedsiębiorczością opartą o styl życia?

Temat: Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość oparta o styl życia
Ćwiczenie: Jakie są podopieństwa między przedsiębiorczością a przedsiębiorczością opartą o styl życia?
Opracowane przez: KNJUC, LT

Cel: Pogłębienie zrozumienia podobieństw pomiędzy przedsiębiorczością, a przedsiębiorczością opartą o styl życia.

Wyniki nauczania:
  • Możliwość porównania przedsiębiorczości i przedsiębiorczości opartej o styl życia.
  • Znajomość podobieństw pomiędzy przedsiębiorczością, a przedsiębiorczością opartą o styl życia.
Przewidywany czas trwania: 20 minut

Opis:
Tradycyjna przedsiębiorczość i przedsiębiorczość oparta o styl życia mają pewne typowe, wspólne cechy przedsiębiorcze. Ćwiczenie to przedstawi pewne podobieństwa między przedsiębiorczością a przedsiębiorczością opartą o styl życia.

Zadanie: Dla każdego pytania wybierz odpowiedź, która Twoim zdaniem jest poprawna.