Zasady biznesowe i marketing w przedsiębiorczości opartej o styl życia
Jak promować własny biznes - co należy wiedzieć?

Temat: Zasady biznesowe i marketing w przedsiębiorczości opartej o styl życia
Ćwiczenie: Jak promować własny biznes - co należy wiedzieć?
Opracowane przez: Know and Can Association

Cel: Zapoznanie się z głównymi zasadami marketingu biznesowego.

Wyniki nauczania:
  • Znajomość podstawowych zasad badań marketingowych
  • Zrozumienie, czym jest segmentacja rynku i jak ją zrobić
  • Zrozumienie definicji planu marketingowego
  • Znajomość głównych działań wymaganych do opracowania planu marketingowego.
Przewidywany czas trwania: 20 minut

Opis:
Istnieją różne rodzaje narzędzi marketingowych i kanałów komunikacji, które mogą być wykorzystywane zarówno w sposób tradycyjny, jak i online. Marketing to strategiczna komunikacja i promocje występujące w różnych formach: reklama, public relations, sprzedaż osobista, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży, marketing interaktywny/internetowy, marketing szeptany, wydarzenia i udane doświadczenia, itp. To ćwiczenie pomoże Ci sprawdzić Twoją wiedzę i lepiej zrozumieć główne zasady marketingu biznesowego.

Zadanie: Dla każdego pytania wybierz odpowiedź, która Twoim zdaniem jest poprawna.