Przedsiębiorczość oparta o styl życia (LSE)
Dobra praktyka w przedsiębiorczości opartej o styl życia

Temat: Przedsiębiorczość oparta o styl życia (LSE)
Ćwiczenie: Dobra praktyka w przedsiębiorczości opartej o styl życia
Opracowane przez: Entrepreneurship Initiative (VINI), LT

Cel: Poznanie dobrych praktyk w przedsiębiorczości opartej na stylu życia.

Wyniki nauczania:
  • Umiejętność przedstawienia dobrych praktyk w przedsiębiorstwie opartym o styl życia
  • Umiejętność analizy przypadków przedsiębiorstw opartych o styl życia
Przewidywany czas trwania: 20 minut

Opis:
To ćwiczenie pomoże ci poznać niektóre przykłady LSE. Istnieje kilka typowych zasad przedsiębiorczości związanych ze stylem życia, które wielu przedsiębiorców podziela i przedstawia jako udane, dobrze płatne hobby. To ćwiczenie pomoże Ci rozpoznać, zrozumieć i zidentyfikować przykłady LSE oraz kluczowe czynniki sukcesu.

Zadanie: Dla każdego pytania wybierz najbardziej odpowiednią według ciebie odpowiedź