Ochrona danych osobowych w LSE
Wdrożenie ochrony danych osobowych w przedsiębiorczości opartej o styl życia

Temat: Ochrona danych osobowych w LSE
Ćwiczenie: Wdrożenie ochrony danych osobowych w przedsiębiorczości opartej o styl życia
Opracowane przez: Entrepreneurship Initiative (VINI), LT

Cel: Zrozumienie przepisów i wymagań dotyczących wdrażania ochrony danych w przedsiębiorczości opartej o styl życia.

Wyniki nauczania:
  • Wiedza na temat wymagań dotyczących ochrony danych osobowych w LSE.
  • Zrozumienie procesu wdrażania ochrony danych osobowych w LSE.
Przewidywany czas trwania: 20 minut

Opis:
To ćwiczenie pomoże ci zrozumieć proces ochrony danych osobowych w LSE. Istnieją podstawowe wymagania dotyczące wszystkich danych osobowych, które należy wdrożyć. Ponadto nowe RODO należy wdrożyć we wszystkich formach biznesowych, niezależnie od ich wielkości lub rodzaju. Przedsiębiorca powinien znać te wymagania i obowiązki oraz wiedzieć o możliwych karach za ich nieprzestrzeganie.

Zadanie: Dla każdego pytania wybierz najbardziej odpowiednią według ciebie odpowiedź