Zasady biznesowe i marketing w przedsiębiorczości opartej o styl życia
Główne części biznesplanu

Temat: Zasady biznesowe i marketing w przedsiębiorczości opartej o styl życia
Ćwiczenie: Główne części biznesplanu
Opracowane przez: Social Innovation Fund, LT

Cel: Aby w pełni zrozumieć główne części biznesplanu.

Wyniki nauczania:
  • Umiejętność opisania głównych części biznesplanu.
Przewidywany czas trwania: 15 minut

Opis:
To ćwiczenie polega na dopasowaniu definicji do zagadnienia. W zadaniu przedstawiono najważniejsze części biznesplanu i krótki opis treści każdej z nich. Wykonując to ćwiczenie, poznasz główne sekcje biznesplanu i dowiesz się, dlaczego każda z nich jest ważna.

Zadanie: Do kluczowych części biznesplanu (po lewej stronie) dopasuj odpowiadający im opis (po prawej stronie).