Przedsiębiorczość i samozatrudnienie (SE)
Jakie są obecnie korzyści i wyzwania, przed którymi stoją osoby prowadzące działalność na własny rachunek?

Temat: Przedsiębiorczość i samozatrudnienie (SE)
Ćwiczenie: Jakie są obecnie korzyści i wyzwania, przed którymi stoją osoby prowadzące działalność na własny rachunek?
Opracowane przez: CARDET

Cel: Zrozumienie korzyści i wyzwań związanych z samozatrudnieniem

Wyniki nauczania:
  • Zrozumienie korzyści płynących z samozatrudnienia
  • Zrozumienie wyzwań związanych z samozatrudnieniem
  • Zrozumienie równowagi między korzyściami a wyzwaniami samozatrudnienia
Przewidywany czas trwania: 20 minut

Opis:
To ćwiczenie pomoże ci sprawdzić swoją wiedzę i lepiej zrozumieć szanse i wyzwania, przed którymi stoi osoba prowadząca działalność na własny rachunek, a także pomoże ci ustalić granicę równowagi, którą musi osiągnąć osoba prowadząca taki rodzaj działalności w swoim życiu zawodowym.

Zadanie: Przeczytaj każde oświadczenie i wybierz poprawną odpowiedź.