Przedsiębiorczość i samozatrudnienie (SE)
Zrozumienie zestawu umiejętności i środowiska dla samozatrudnienia (SE)

Temat: Przedsiębiorczość i samozatrudnienie (SE)
Ćwiczenie: Zrozumienie zestawu umiejętności i środowiska dla samozatrudnienia (SE)
Opracowane przez: CARDET

Cel: Rozumieć różnicę pomiędzy samozatrudnieniem a przedsiębiorcą

Wyniki nauczania:
  • Zrozumienie czym jest samozatrudnienie
  • Umiejętność wskazania typowych cech przedsiębiorcy
  • Zrozumienie różnicy między samozatrudnieniem a przedsiębiorcą
Przewidywany czas trwania: 20 minut

Opis:
To ćwiczenie pomoże ci sprawdzić swoją wiedzę i lepiej zrozumieć znaczenie pojęcia samozatrudnienia i przedsiębiorcy, a jednocześnie wyjaśnić główne różnice między tymi dwoma terminami.

Zadanie: Dla każdego pytania wybierz najbardziej odpowiednią według ciebie odpowiedź.