Przedsiębiorczość i samozatrudnienie (SE)
Jakie są podobieństwa i różnice między przedsiębiorczością a przedsiębiorczością opartą o styl życia?

Temat: Przedsiębiorczość i samozatrudnienie (SE)
Ćwiczenie: Jakie są podobieństwa i różnice między przedsiębiorczością a przedsiębiorczością opartą o styl życia?
Opracowane przez: CARDET

Cel: Rozumieć różnicę pomiędzy przedsiębiorczością a przedsiębiorczością opartą o styl życia

Wyniki nauczania:
  • Umiejętność wskazania typowych cech przedsiębiorczości opartej o styl życia
  • Zrozumienie różnicy między przedsiębiorczością a przedsiębiorczością opartą o styl życia
Przewidywany czas trwania: 15 minut

Opis:
To ćwiczenie pomoże ci sprawdzić swoją wiedzę i odróżnić klasyczną przedsiębiorczość od przedsiębiorczości opartej o styl życia.

Zadanie: Dla każdego pytania wybierz najbardziej odpowiednią według ciebie odpowiedź.