Wykorzystywanie ICT w przedsiębiorczości opartej na stylu życia
Znaczenie ICT dla przedsiębiorczości opartej o styl życia

Temat: Wykorzystywanie ICT w przedsiębiorczości opartej na stylu życia
Ćwiczenie: Znaczenie ICT dla przedsiębiorczości opartej o styl życia
Opracowane przez: CWEP, PL

Cel: Aby lepiej zrozumieć znaczenie korzystania z ICT w przedsiębiorczości opartej o styl życia.

Wyniki nauczania:
  • Zrozumienie korzyści płynących z zastosowania ICT.
Przewidywany czas trwania: 20 minut

Opis:
Obecnie większość firm działa również online i korzysta z różnych rozwiązań technologicznych. Istnieje wiele sposobów wykorzystania ICT w przedsiębiorczości opartej o styl życia, dlatego zaleca się rozważenie różnych opcji. Technologie informacyjno-komunikacyjne mogą być bardzo pomocne w ekspansji na inne rynki, prowadzeniu sklepu internetowego czy kampanii promocyjnej. To ćwiczenie pomoże ci poznać znaczenie ICT dla przedsiębiorcy działającego w biznesie opartym o styl życia oraz pokaże korzyści z zastosowania tych rozwiązań.

Zadanie: Które z poniższych stwierdzeń opisuje korzyści oferowane przez ICT dla przedsiębiorcy prowadzącego biznes oparty o styl życia?