ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Please read the success story | Download success story

ΑπΤο 2008, η Βικτώρια άρχισε να δουλεύει ως ασφαλιστικός σύμβουλος. Αρχικά εργάστηκε για μία εταιρεία με ασφάλιση εκτός ζωής. Ενώ εργαζόταν σε αυτή τη δουλειά, η Βικτώρια συνειδητοποίησε ότι ποτέ δεν θα ήταν καλή ασφαλιστικός σύμβουλος, γιατί συχνά δεν πίστευε σε αυτό που πρόσφερε στους ανθρώπους. "Μέσα μου ένιωθα ότι ήθελα κάτι άλλο, κάτι περισσότερο" - λέει Η Βικτώρια.