Muzyka Da Viny

Please read the success story | Download success story

Robavine pochodzi z Kamerunu. Ze względu na kryzys społeczno-polityczny w swoim kraju mieszka obecnie na Cyprze. Jest muzykiem, pielęgniarzem, mówcą motywacyjnym, wzorem do naśladowania, adwokatem. Obecnie studiuje również prace społeczne na Uniwersytecie Nikozji na Cyprze. Robavine aktywnie działa na rzecz praw człowieka, inspirując młode pokolenie, a jego wizją jest dostarczanie rozwiązań dla ludzi, którzy cierpią w swoim życiu. Jego celem jest przyczynienie się do zmian na świecie.