Powód do radości każdego dnia

Please read the success story | Download success story

Vilma Nedaivodina. 32 lata – przedsiębiorca stylu życia. Vilma mieszka w Kownie na przedmieściach Rokeliai wraz z rodziną - matką i ojcem. W wieku 15 lat miała pierwszy atak padaczki. W szpitalu lekarze przeprowadzili operację, przez rok uczyła się indywidualnie w domu. Po tym czasie Vilma wróciła do szkoły, ale przez swoją chorobę nie może samodzielnie funkcjonować.