INNOWACYJNE SZKOLENIA NA TEMAT SAMOZATRUDNIENIA DLA MŁODYCH LUDZI W OPARCIU O MENTORING

Pracownik młodzieżowy jako uczeń