ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИ ХОРА, ОСНОВАНО НА МЕНТОРСТВО

Модул I

Социално наставничество за самостоятелната заетост като нов метод за неформално обучение за млади хора с по-малко възможности, включително млади хора, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение.