INNOWACYJNE SZKOLENIA NA TEMAT SAMOZATRUDNIENIA DLA MŁODYCH LUDZI W OPARCIU O MENTORING

Moduł I

Mentoring społeczny na temat samozatrudnienia opartego o style życia (LSE) jako nowa ścieżka kształcenia poza formalnego dla młodych ludzi o mniejszych szansach, w tym grupy NEETsów