ΚΑΙΝΟΤΌΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΜΕΣΩ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ενότητα 2

Διευκόλυνση της διαδικασίας κοινωνικής καθοδήγησης ως προς την επιχειρηματικότητα ως τρόπος ζωής μέσω της χρήσης ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (OERs) για την επιχειρηματικότητα ως τρόπο ζωής