INNOWACYJNE SZKOLENIA NA TEMAT SAMOZATRUDNIENIA DLA MŁODYCH LUDZI W OPARCIU O MENTORING

Moduł II

Ułatwianie procesu mentoringu społecznego przy użyciu zestawu otwartych zasobów edukacyjnych (OER) na temat „Przedsiębiorczość opartej na stylu życia”