ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИ ХОРА, ОСНОВАНО НА МЕНТОРСТВО

Модул III

Валидиране на компетенциите „Инициатива и предприемачество“