NOVATORIŠKAS MOKYMAS APIE SOCIALINĘ MENTORYSTĘ JAUNIMUI SAVARANKIŠKO DARBO SKATINIMUI

MODULIS III

Įgytų bendrųjų gebėjimų „Iniciatyva ir verslumas“ įvertinimas ir pripažinimas