INNOWACYJNE SZKOLENIA NA TEMAT SAMOZATRUDNIENIA DLA MŁODYCH LUDZI W OPARCIU O MENTORING

Moduł III

Walidacja kompetencji „Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość”