ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДЕЖИ, ОСНОВАНО НА МЕНТОРСТВО
ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ

Този онлайн инструментариум за младежки работници се състои от две части:

  • първата част е посветена на младежкия работник като обучител. Основната цел на тази част е да помогне на младежкия работник да разбере как да работи с курса за обучение SELF-E.
  • втората част е посветена на младежкия работник като преподавател с основна цел да го запознае с разработените в рамките на проекта обучителни материали за работа с младежи.
Младежкият работник като
обучаем
Младежкият работник като
обучител