NOVATORIŠKAS MOKYMAS APIE SOCIALINĘ MENTORYSTĘ JAUNIMO SAVARANKIŠKO ĮSIDARBINIMO SKATINIMUI
E. priemonių rinkinys, skirtas jaunimo darbuotojams

E. priemonių rinkinį, skirtą jaunimo darbuotojams, sudaro dvi dalys:

  • Pirmoji dalis yra skirta jaunimo darbuotojui, kaip besimokančiajam. Pagrindinis šios dalies tikslas yra padėti jaunimo darbuotojui išmokti dirbti su SELF-E mokymo kursu.
  • Antroji dalis yra skirta jaunimo darbuotojui, kaip dėstytojui. Šioje dalyje jam yra pristatoma projekto metu sukurta mokomoji medžiaga, skirta darbui su jaunimu.
Jaunimo darbuotojas
besimokantysis
Jaunimo darbuotojas
dėstytojas