SELF-E: ИНОВАТИВЕН ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА МЛАДИ ОБУЧАЕМИ, ОСНОВАН НА СОЦИАЛНО МОНТОРСТВО

Начини за младежко предприемачество

Практически упражнения