Иновативно обучение за самостоятелна заетост на младежи, основано на електронни менторски методи за младежки работници

Младежкият работник като обучаем