ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИ ХОРА, ОСНОВАНО НА МЕНТОРСТВО

Младежкият работник като обучител