ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИ ХОРА, ОСНОВАНО НА МЕНТОРСТВО

Модул II

Улесняване на процеса на социално наставничество при лайфстайл предприемачеството чрез използване на набор от отворени образователни ресурси