Besimokančių jaunuolių įgūdžių ir gebėjimų, priklausančių kompetencijai „Iniciatyva ir verslumas“, įsivertinimo testas

Įsivertinimo testas besimokantiems jaunuoliams

Šio testo tikslas yra įvertinti bendruosius besimokančiųjų įgūdžius ir gebėjimus, priklausančius kompetencijai „Iniciatyva ir verslumas“, kuriuos jie įgijo dalyvaudami neformaliame mokymo kurse. Testas turėtų būti atliekamas prieš pradedant mokymus ir juos pabaigus. Testą sudaro 30 klausimų su atsakymais ir išsamiais paaiškinimais. Kiekvienam klausimui prašoma pasirinkti teisingą atsakymą (-us). Atlikus testą, yra pateikiamas bendras įvertinimas (balais ir procentais). Atlikdami šį testą taip pat išbandysite vertinimo metodą – testą.

Prie kiekvieno atsakymo į klausimą yra pateikiami paaiškinimai. Paaiškinimas yra parodomas tuo atveju, jei neteisingai atsakoma į klausimą. Užbaigus testą, yra pateikiami įvertinimo rezultatai, kuriuose yra nurodytas teisingai atsakytų klausimų kiekis bei gautas balas. Žemiau pateikiame pavyzdį, kuriame matosi, kad testas yra laikomas sėkmingai atliktu, jei vertinimo balas yra ne mažesnis nei 80%, o teisingai atsakytų klausimų yra ne mažiau kaip 24.

Išsaugokite testo rezultatus.

Iš viso klausimų Maksimalus balų skaičius Teigiamas įvertinimas Praeinamasis balas
30 30 80% 24